Propesor/I

Sukbit ang bag na puno ng libro, manuskrito, resibo,
sepilyo at sabon, siya na kinalimutan na ng henerasyon,
hintakot sa danak ng dugo’t umaapaw sa kasindaksindak
na salita, ang bababa mula sa dyip at iika-ikang tatahak
sa AS walk tungo sa kwarto sa unang palapag upang
pagkatapos maisaayos ang loob at labas ng mukha, ay
malumanay na humarap sa klase at buhayin sina Marx,
Mao, Bonifacio, Bulosan; upang ang mga
musmos—bingi? pipi? bulag?—na nakaupo sa hilera ng
marusing na silya’y di naman mabalisa sa lohika ng
susuunging pabrika’t multinasyonal na, sa mando ng
kapital, tutuyot sa kanilang mga laman, isa o dalawang
taon mula ngayon.

Sa ganoong mga ritwal ng mga pilay na pastol naiuusad
ang kawan ng tupa sa mundo.

From Una Furtiva Lagrima, 1993 

Advertisements
This entry was posted in POETRY OF EDEL GARCELLANO, selected by G.Y. Guillermo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s