Sagot

“Nor could I admit to my comrades
that in six more months and they
themselves, not the military, would
succeed in transforming me into a
political agnostic of a not too
happy sort.  A convictionless one
without answers.”

–Mula sa Project Sea Hawk
The Barbed Wire Journal
ni Dolores Stephens Feria

Tunay, mahal na propesora,
kapag ang partido’t pag-ibig ay tubig at langis
sa praktika at teorya, nararapat lamang kumbaga
sundin ang itinitibok ng marupok na puso
sapagkat kung makagayo’y babangong muli
mula sa hukay sina Marcos, Roosevelt at Beria—
Dinggin ang halakhak sa prusisyon ng bangkay sa plasa
pingkian ng kopita ng mga kumikinang na heneral
sa pusod ng gabi ng lihim na dekreto’t
duguang buwan sa mga karsel at kalyehon!
Silang tumakas sa katok sa pinto sa madaling-araw
Silang nakipagbuno sa berdugo ng dilawang tinig at
teksto
Silang mga nawalan ng ngalan ay tiyak
na magbabango’t magtatanong:
anong silbi ng aming kasaysayan ngayon?
Walang duda, mahal na propesora,
na sila’y kadaupangpalad mo na sa kung-saan
at kami na nasa kabilang ibayo ng masangsang na ilog
ay hindi na ninyo pinag-uusapan pa….
Ano ang nararapat gawin?
Ako, isang tsimniya ng Marlboro sa tumbatumba,
pumapalaot sa malamyos na saksopon sa radyo
upang makanakaw-idlip sa pampang ng nota’t
takasan ang kaluskos ng daga sa ulo—
Ako na balisa sa kulay ng dugo sa kusina’t
anino ng rehas sa inuupahang silid
Ako na nagsusunog ng dyaryong sumasayaw
sa kumpas ng militar/kumprador/pulitiko/artista
Ako na nag-uulol na isabala ang bawat talata
sapagkat ang teksto’y pipi, walang bisa
ay nagwiwika, tulad ni Canute:
Iisa pa rin ang kolektibong patutunguhan, ang kalawang sa asero’y sumasagpang dito sa madilim at mahabang lungga.

“No llores porque el sol
se osculta, que las
lagrimas no te dejaran
ver las estrellas.”

–R. Tagore

Disyembre 30-Enero 18, 1993 Diliman, Siyudad ng Quezon

From Una Lagrima Furtiva, 1993

Advertisements
This entry was posted in POETRY OF EDEL GARCELLANO, selected by G.Y. Guillermo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s