Maligno

I
Makisig at nakaputi, ang iba’y mukhang misyonero at may bitbit na bibliya, sila’y dumating sa pook na iyon, at nagsabi: Me hinahanap po kaming mga maligno. Marami na po ang report na sila ay tumitigil dito. Sila’y napatango: alam nilang marami nang nawala sa kanilang mga kamag-anakan. At di na kailangan silang mag-isip ng matagal. Lumisan, tulad ng tinuran ng mga nagsidating, sa isang ligtas na sityo. Sila’y nasa kandili ng mga maginoo. Bagama’t may kahirapan ang buhay sa bagong lugar, di na sila nag-alangan pang lumikas muli: Sanay na naman sila sa kahirapan, ano pa ba ang kanilang idadahilan?

Isang gabi, may nawala na namang dalawang lalaki. Kaagad silang inalalayan ng mga bagong kaibigan: Wag pong mag-alala. Kami ay may katungkulan; amin silang hahanapin.

Naisaloob nila hanggang ngayon di pa pala nalilipol ang mga maligno.

II
Nang dumating ang mga bata mula sa syudad, sila’y tahimik na nakipag-kumustahan. Sa tinagal ng usapan, nasabi ng mga matatanda ang tungkol sa mga maligno na bale ba’y kumakain ng tao. Masinsin silang pinakinggan. Di kalauna’y nasabi rin ng mga bata ang dapat tukuyin: Wala pong maligno, kathang-isip lamang iyan. At kung anu-ano pang kaalaman, sa una’y kanilang itinanggi sapagka’t kamangha-mangha at mga sanggol ang mga nagsasalita. Ngunit masigasig ang mga ito – nagpaliwanag sa relasyon ng mga bagay at mga interes ng bawat isa sa lipunan.

Nang maglaho ang ibang bata na nagsabing walang maligno, hindi na nila mapaniwalaan ang mga ginoong nakaputi. Nagsuspetsa na ang komunidad sapagka’t walang resulta ang kanilang diumano’y paghahanap bagkus sila pa nga ay unti-unting nauubos.

Hindi na rin naikubli ng mga tumayong opisyales ang pagkainis kung sila’y tatanungin nang walang humpay.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Maligno

  1. taong grasa says:

    astig ang kinakana mo ngaun bro maligno na !! hehe

    siya nga pala gusto mo gumawa tayo ng isang astig na Orgazition na kung saan mamumulat natin ang masa !!

    taong grasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s