Salitaan

Isa-isa nilang pinili ang mga litrato ng pakikidigma sa daan: Mga kuyom na kamao, namumukadkad na plakard sa hardin ng karahasan, mga mukha ng paglaban at pagtangis sa walang-katapusang bangis ng estado. Idinikit sa panel at isinaayos ang lay-out upang ang mga manonood ay muling pumaimbulog sa mundo ng nakalipas.

May magmumuni-muni: Ano bang siglo ito? Bakit hanggang ngayon ay nangyayari ito? Hindi nila mawawaan ang mga imahe. Gasgas na, wala nang ibig sabihin kundi repitisyon ng lahat ng bagay sa daigdig. Ito’y pagsubok sa katatagan ng tao…

Susog ng isang ina: Kailangang buhayin ang puno’t dulo ng mga nawawalang mukha, upang ang istorya ng kanilang pangalan ay di makalimutan.

Anang isang Propesor: Ang lahat ay lumilimot. Kailangang pagliyabin ang apoy sa baga ng panahon. Kundi walang katuturan ang lahat ng ito! Wag bigyan ng pagkakataong magselebra ang mga kriminal!

Dagdag ng isang ama: Kailangang bigyan ng hustisya ang mga nawala kung hindi walang kahulugan ang pagluwal ng sanggol o pagkamatay ninuman.

Inilagay ang mga panel sa istratehikong lugar ng pamantasan upang ito’y higit na mamalas ng mga humuhugos na estudyante.

Pakli ng isang kakosa: Hindi na kailangang itanong kung ang mga organisador ay pagod at gutom. Alam nila ang nararapat na gawin upang panatilihin na marubdob ang pagtatanong. Oo nga, nalalagsan ang kanilang hanay, subalit parang himala. Dumarami sila. Lumalalim ang balon na kanilang pinagmumulan.

At kami na nasa santabi at nagmamasid lamang ay mapapatango: Pinagpapatuloy ng mga musmos na ito ang simulain na matagal nang nabaon sa limot.

Isang abuwela pagkuwa’y ngingiti: Lahat tayo’y kasama dito. Tara na!

Tunay, sila’y mga langgam na kakagat sa puso at bubulong sa tenga ni Sandino sa ilalim ng lupa: Aming hinihila ang balabal na tumatakip sa buong magdamag sa araw. Tulungin mo kaming hatakin ang bukanliwayway.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s