Ang walang katapusang huling tula

Nang siya na sinrikit ni Aprodite ay maging kalansay na sinlamig ng ulan sa kaniyang gunita, dumaloy na muli ang mainit na dugo sa kaniyang tuyot na puso.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s