Pasintabi sa mga matatanda

I
Ayaw nilang ikuwento nang pasukin ang bahay at kunin si tatay ng mga aramado. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari pa. Tikom ang bibig ni ina. Sa eskwela,  ayaw tugunin ng maestra ang mga pangyayari at mangyayari pa. Lumaki ako’ng palaging nagtatanong. Hanggang makalimutan ko na ang panahong pinasok ang bahay at kinuha si tatay ng mga armado.

II
Kahit papaano napagtagni-tagni ko din, mula sa bibig ng mga matatanda at sa kapwa bata, ang pinagtagpi-tagping retaso ng kasaysayan. Yun pala. Bakit ipinagkait ang lihim ng nakalipas? Kailangang likupin ito upang iwasto ang sentimyento at direksyon. Kailangan naming malaman ang aming pinanggalingan at patutunguhan. Upang harinawang ipag-adya kami sa mali at mangmang nilang daan.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s